Kezdő ima:  http://biztosut.blogspot.com/2011/03/hazastarsak-imaja-egymasert.html

Csodálatos esküvő volt. Az oltár előtt, fehér ruhás ministránsoktól körülvéve, ünnepélyesen örök hűséget esküdtek egymásnak. Három év múlva elváltak. Mi történt? Azért házasodtak össze, hogy házastársak legyenek. Csakhogy három év után rádöbbentek: nem házastársak, hanem egy fedél alatt élő idegenek.

A történet szinte szokványos. Miért válnak el az emberek?

Lelki eltávolodás

A törvényes válás egy hosszú folyamat utolsó állomása. A bíróságon kimondott válást észrevétlen, lassú belső eltávolodás előzi meg. Ez a folyamat a környezet számára alig érzékelhetően, a házastársak lelkében megy végbe, ezért lelki eltávolodásnak nevezhetjük.

Mi is a lelki eltávolodás? Észrevétlen változás, a férj és a feleség meghitt szeretetkapcsolatának fokozatos fellazulása, elhidegülése.

A lelki eltávo­lodás szinte észrevétlenül kezdődik. A legjobb házasságba is képes lopva beférkőzni. Idővel aztán növekedni kezd: az önző viselkedés talaján duz­zad egyre nagyobbra.

A lelki eltávolodás olyan, mint egyre vastagodó, láthatatlan fal a férj és a feleség között. Olyan, mint egy rákos daganat, amely elpusztítja a házasságot és a családot.

Hogyan orvosoljuk a házasság e súlyos betegségét? Először a tüne­teket vegyük szemügyre, azután próbáljuk feltárni az okokat.

A lelki eltávolodás tünetei

 • Valamelyikőtök nagyon magányosnak érzi magát (esetleg mind­ketten);
 • Állandó levertség, unalom, üresség, kiábrándultság tölt el;
 • Elégedetlenek vagytok egymással, a másik folyton csalódást okoz;
 • Elhidegül a kapcsolat: elmaradnak a kedvesség, az udvariasság apró jelei, a gyengéd megnyilvánulások (pl. ölelés, csók);
 • Sok a feszültség; gyakori az egymással szembeni indulatosság, erőszakosság;
 • Nem őszinte a légkör, bizalmatlanok vagytok egymás iránt. Jobban bíztok valaki másban, mint a házastársatokban;
 • Félelem, bizonytalanság;
 • Kerülitek vagy elutasítjátok a testi kapcsolatot;
 • Nem beszélgettek őszintén belső érzéseitekről, gondolataitokról;
 • Gyakran veszekedtek: a hálószobában… a gyerekek előtt… bárhol;
 • Eltűnik az egymás iránti tisztelet: bántó megjegyzések, durva, sér­tő kifejezések, állandó cikizés, piszkálódás, gúnyolódás;
 • Nem szántok időt együttes gondolkodásra, kikapcsolódásra, kö­zös imádságra.

A lelki eltávolodás okai

A házasságon belüli kommunikációval foglalkozó szakemberek szerint a válások legfőbb oka az, hogy a hitvestársak nem értik meg egymást a házasság alapvető kérdéseiben. Ha tehát szeretnéd elkerülni vagy megszüntetni a lelki eltávolodást, akkor házastársad megértésére kell törekedned. Első lépésként érdemes meghatároznod azokat a témákat, amelyekről a társad szívesen beszélgetne.

Ha megpróbálod megérteni házastársadat, új oldaláról ismered meg őt. Jobban fogod tisztelni, mert észreveszed, hogy egyedi személyiség, akivel – noha különbözik tőled – nagyszerűen kiegészítitek egymást. Egymás megértésére úgy juthattok el, ha sokat beszélgettek: figyelmesen végighallgatjátok, amit a másik mond, majd őszintén megfogalmazzátok saját gondolataitokat.

A beszélgetési témák meghatározása nem könnyű, de rendkívül fontos. Az alábbi témakörök közül válasszatok ki hármat, amelyekről szí­vesen beszélgetnétek! Az őszinte beszélgetés a távolság áthidalásának leghatékonyabb eszköze.

Egészség:             kimerültség, idegesség, feszültség, stressz, betegség; alvási, étkezési szokások

Pénz:                 pénzbeosztás, pazarlás, pénzhiány, tartalékok; pénzzel kapcsolatos érzéseink, gondolataink, gyakorlatunk, céljaink, terveink

Idő:                   értéke, eltöltése, időbeosztás, időfecsérlés, tervezés; teendőink fontossági sorrendje

Munka:              átgondolása, felülvizsgálata; a te munkád, az én munkám; céljaink, szándékaink, vágyaink, elképzeléseink

Pihenés:              pihenési lehetőségek, játék, szabadság, kikapcsolódás

Igények:              mire van szükséged/szükségem/szükségünk

Értékrend:          mi fontos számodra/számomra/számunkra – kapcsolat Istennel

Testi kapcsolat:     tájékozottság, ismeretek jelentősége, igényeink, melyikünknek mi fontos benne; harmónia, önfegyelem

Házasság:           boldogság, boldogtalanság; szeretet, hit, remények; feladataink, lehetőségeink, változások, fejlődés; közös igények, közös értékrend, közös törekvések; korlátaink, vágyaink, céljaink, terveink, sikereink, kudarcaink stb.

Gyermekek:         egyenként mindegyikükkel kapcsolatban: szeretet, fegyelem, egyensúly, szabadság;

mire van szükségük, mit tartanak fontosnak; korlátaik, igényeik, kudarcaik, hitük;

nehézségeik; hivatásuk, tanulmányaik, munkájuk, képességeik;

Tágabb család: hatásuk a családunkra; nehézségeik, örömeik;

Otthonunk: hangulat, meghitt légkör, vendégszeretet

Halál: gondolataink érzéseink, félelmeink, vágyaink

Vallomások

Mónika: Házasságunk során a lelki eltávolodás eddigi legszembetűnőbb jele az unalom, a kiüresedés érzése volt. Hiányzott az életünkből a ka­land, a romantika. Ha unatkozom, vagy úgy érzem, mellőznek és nem értenek meg, sokszor azon kapom magam, hogy ábrándozom. Máskor meg mun­kába menekülök. Jól telezsúfolom az egész napot tennivalókkal, aztán reggeltől estig rohangálok, hogy utolérjem magam. Persze nem sikerül. Az egész napi hajtás teljesen kimerít. Estére úgy elfáradok, hogy nem tudok igazán örülni Károlynak. Nem bírok figyelmes és megértő lenni. Ha testi együttlétre vágyik, sokszor arra gondolok: na, még egy fel­adatom van mára, mielőtt végre megnyugtathatom elgyötört tagjaimat. Közben persze nagyon bánt, hogy így gondolok a testi kapcsolatra. A gond az, hogy úgy érzem: ha igent mondok a közeledésére, nem vagyok őszinte. Ha nemet, akkor meg megfosztom attól, amit tőlem vár.

Károly: A lelki eltávolodás jelének tartom azt, amikor a testi kapcsolat­tal próbálom pótolni a rendszeres őszinte beszélgetések hiányát. Minél kevesebbet beszélgetünk, annál jobban igénylem a szexuális kapcsolatot. Ha viszont nem beszélgetünk eleget, lelkileg eltávolodunk egymástól. Ilyenkor Mónikának nem sok kedve van a testi együttléthez. Ha olyan időszakban vagyunk együtt, amikor alig tudunk egymás érzéseiről, a testi kapcsolat gépiessé, lélektelenné válik. Azt tapasztaltuk, hogy amikor sokat beszélgetünk az érzéseinkről, testi együttléteink is lényegesen oldottabbak. Végül is rájöttem, hogy a szexuális beteljesülés kapcsolatunk egé­szén: érzelmi, szellemi, testi, lelki mélységén múlik.

Kérdések

Válasszatok ki közösen négy kérdést. Írásban válaszoljatok rájuk egyenként, majd közösen beszéljétek meg!

 • Házasságunk mely területein van köztünk nézetkülönbség, meg nem értés?
 • A lelki eltávolodás mely tüneteit érzékelem jelenleg a házasságunk­ban és melyek azok, amelyekért felelősnek érzem magam?
 • Milyen következményei vannak a lelki eltávolodásnak egyéni éle­tünkben, házasságunkban, családi életünkben?
 • Hogyan igyekszem a lelki eltávolodás okait megszüntetni a házas­ságunkban?
 • Mit tehetnénk közösen? Mit tegyünk?
 • Mit tehetnénk, hogy beszélgetéseink jobbak, meghittebbek le­gyenek?
 • Esetleg szükségünk van szakember segítségére, tanácsára? Miben?
 • Szükségünk van Istennel való kapcsolatunk javítására? Milyen for­mában?

Házi feladat

 1. a) kettesben töltött közös vacsora megszervezése;
 2. b) imádkozzatok a házastársi egységetekért közösen egy tized rózsafüzért, és/vagy olvassátok el a Jn 2, 1-12-t közösen és beszélgessetek róla.

Záróima 

https://777blog.hu/2020/08/05/a-hazastarsak-gyonyoru-imaja/

Vélemény, hozzászólás?