Kezdő ima: https://www.vaticannews.va/hu/vatikan/news/2021-04/kozzetettek-a-csaladok-x-vilagtalalkozojanak-hivatalos-imajat.html

A házasság voltaképpen férfi és nő szeretetkapcsolata. Ennek ellenére régen szinte kizárólag az apaság és az anyaság fon­tosságát hangsúlyozták. A mai világban viszont létkérdés, hogy odafigyeljünk a házastársi kapcsolatra, és megvédjük a házasságot az egész mai társadalmat átható, romboló áramlattól, amely az egyénköz­pontúságot, az anyagiasságot, az élvezeteket és a fogyasztói szemléletet hangsúlyozza. A boldog házasságnak ma alapvető feltétele, hogy bátran szembe merjetek nézni a problémákkal, és közösen próbáljátok megoldani a vál­ságokat, a konfliktusokat és a felmerülő nehézségeket.

Válságok

A legtöbb házasságban a válság szó meglehetősen rosszul cseng. Aki meghallja, mindjárt szóváltásra, veszekedésre, kiborulásra gondol. Pedig nincs házasság, amelyben ne adódnának válságos helyzetek és időszakok. Ne tekintsük őket halálos veszedelemnek! Inkább igyekezzünk meglátni bennük a továbblépés, a fejlődés lehetőségét.

Az Amerikai Családkutató Intézet négy kezdeti válságtünetre hívja fel a házastársak figyelmét. A pároknak akkor is érdemes felfigyelniük ezekre, ha amúgy biztosak abban, hogy „jó a házasságuk”.

 • A házastársak egyike nem mutatja ki az érzéseit, magába fojtja a bosszúságot.
 • Döntéshelyzetben a házastársak gyakran nem értenek egyet.
 • A szexuális kapcsolatban problémák jelentkeznek.
 • Egyikük tartósan rosszkedvű vagy visszahúzódó.

Konfliktusok

Ha a házaspár nem tud túllépni egy-egy válságon, annak oka szin­te mindig az, hogy rosszul oldják meg a konfliktusokat. A konfliktus mindig jelzés: figyelmeztet, hogy valamire különösen ügyelni kell a házasságban. A veszekedés természetesen nem kellemes. Ha azonban a házaspár jól kezeli az összeütközést, az nemcsak hogy elsimítható, de közelebb is viheti őket egymáshoz. A fájdalmas összetűzés sokszor jelentéktelen nézeteltéréssel kezdődik, ami haragos veszekedéssé fajul. A megoldás kézenfekvő: meg kell tanulnunk a haragot úgy kezelni, hogy az a kapcsolatnak ne kárára, hanem javára váljék.

A harag erős indulat, amely – mivel akaratunktól független – önmagában nem rossz, de nem is jó. Igazán őszinte, meghitt házastársi kapcsolat csak akkor képzelhető el, ha a hitvestársak helyesen kezelik és tapintato­san fejezik ki az egymás iránti haragot, neheztelést.

Hogyan kell helyesen haragudni a házasságban?

 • Mindig keresd meg a harag igazi okát (sérelem, félreértés, csalódás, félelem, kudarc, elégedetlenség, feszültség, idegesség, betegség, igazságtalanság stb.). Rendkívül fontos, hogy megfogalmazd, való­jában miért haragszol! Ha nem találsz rá az igazi, belső indítékra, a probléma megmarad, és bármikor újra a felszínre törhet.
 • Fordítsd a haragot kapcsolatotok javára! Vedd észre és ismerd el, hogy haragszol. Mihelyt alkalom nyílik rá, mondd el a házastár­sadnak is. Ha őszintén megbeszélitek, mindketten világosabban fogjátok látni, mi a baj, és mit tehettek ellene.
 • Akár írásban is megígérheted: „Ezentúl beismerem, ha dühös vagyok, és amint lehet, a páromnak is elmondom, miért harag­szom.”

Nehézségek

A házasság során elkerülhetetlenek a különféle nehézségek. Jelent­kezésük újabb és újabb alkalom arra, hogy megerősödjék a házastársak összetartozása. Vagyis a problémák által is harmonikusabbá, boldogabbá válhat a házasság. Mindössze arra van szükség, hogy szilárdan éljen ben­netek a meggyőződés: az élet nem hozhat olyan nehézséget, amit együtt meg ne tudnátok oldani.

Hogyan érdemes megközelíteni a házasság során felmerülő nehéz­ségeket? Három lépést javasolnék:

Először is egyénileg gondoljátok át és írásban válaszoljátok meg az alábbi kérdéseket:

 • Konkrétan mi a probléma?
 • Mi az oka? (a./ rajtunk múló, b./ rajtunk kívül álló okok)
 • A magam részéről mit tehetek azért, hogy megoldódjék?
 • Miben van szükségem a te segítségedre, együttműködésedre?

Másodszor, írjátok meg egymásnak, mire jutottatok a kérdésekkel kapcsolatban.

Harmadszor pedig üljetek le, együtt olvassátok el egymás sorait, azután szeretettel beszéljétek meg, mi az, ami összeköt benneteket, és segít, hogy továbblépjetek; végül hozzatok közös elhatározást.

Mit tehetsz, ha a házastársad nem hajlandó beszélgetni? A következőt javasolnám:

 • Tedd meg az első lépést! Őszintén tekints magadba, és gondold át, miben vagy esetleg te felelős azért, hogy ő még erre sem hajlandó a kapcsolatotok érdekében.
 • Írj néhány kedves sort a párodnak: ismerd be hibáidat, hiányos­ságaidat; fogalmazd meg és köszönd meg neki mindazt, amivel igyekszik a kedvedben járni; végül kérj tőle bocsánatot, és kérd meg, hogy segítsen nehézségeidben.
 • Várd meg az alkalmas pillanatot, amikor átadhatod a levelet; ne kérj viszonzást.

Vallomás

„Az utóbbi években rengeteg szenvedésen mentem keresztül. Néhány éve inni kezdtem. Teljesen az alkohol rabja lettem. Tudtam, hogy iszo­nyúan rossz, amit csinálok, mégis mindenki előtt titkoltam.

Miklós sejtette, hogy baj van. Próbált segíteni, de fogalma sem volt, mitől változtam meg ennyire. Sok szenvedés és kitartó imádság után vé­gül megkaptam a kegyelmet, hogy szembe tudjak nézni önmagammal. Ki tudtam mondani, mivel küszködöm. Csatlakoztam az Anonim Alko­holisták helyi csoportjához. Hetente járok tanácsadásra. Fizikailag telje­sen jól vagyok. A teljes érzelmi-lelki felépülésért még küzdenem kell.

Az elmúlt hónapokban egyre mélyebben beszélgettünk Miklóssal. Hosszú évek titkolózása, őszintétlensége után házastársi kapcsolatunk sokat javult. Mostanában igyekszem tudatosan odafigyelni az érzelme­imre, főleg a haragra. Az Anonim Alkoholisták programjain megta­nuljuk, hogyan lehet levezetni a haragos indulatokat. Rájöttem: egy alkoholista nem engedheti meg magának azt a fényűzést, hogy elragad­ják az indulatai. Napról napra fejlődöm. Keményen dolgozom magamon, a viselkedé­semen, az érzelmeimen, és nap mint nap megtapasztalom, hogy alkohol nélkül is teljes, boldog életet tudok élni. Köszönöm Istennek Miklóst, aki mindvégig mellettem állt és szeretett.”

Kérdések

Írásban válaszoljatok az alábbiak közül három, számotokra legfontosabb kérdésre!

 • Hogyan jellemezném egy-két szóval jelenlegi kapcsolatunkat?
 • Miben van köztünk jelentős nézetkülönbség?
 • Mikor voltunk utoljára kettesben valahol, ahol nagyon jól éreztük magunkat?
 • Pillanatnyilag van-e komolyabb gond, válság a házasságunkban? Ha igen, milyen jellegű?
 • Mit szoktam csinálni, amikor dühös vagyok?
 • Mi a legnagyobb nehézség, amellyel mostanában szembe kell néz­nünk házasságunkban, családi életünkben?
 • Mennyiben vagyok én magam e nehézség okozója?
 • Mit kellene tennem kapcsolatunk javításáért?
 • Hogyan erősíthetném összetartozásunkat?

 

Házi feladat: mozgassatok meg mindent, hogy legalább két napra el tudjatok menni kettesben pihenni a nyáron!

 

Záróima (szabadon választhattok egy imát ebből a csokorból): http://keresztenycsalad-agape.blogspot.com/2014/06/ima-szentsegi-hazassagert-draga.html

Vélemény, hozzászólás?