6. A hitvesi szeretet foka

Kezdő ima: https://szentkelemenbuk.hu/ima/pio-atya-reggeli-imaja/

A házasság: férj és feleség egészen különleges kapcsolata.

Ha szeretnétek, hogy a házasságotok boldog legyen, nagyon őszintén meg kell fontolnotok, mit jelent igazán szeretni, s vajon igazán szeretitek-e egymást. A szeretetet sem értékelni, sem megérteni nem könnyű. Tettekre váltani még nehezebb.

Éppen ezért érdemes egyszer átgondolnotok és megbeszélnetek, mennyire szeretitek egymást.

A hatodik fejezetnek ez a célja.

Az igazi szeretet

Szeretet, szerelem – oly könnyen kimondott, oly sokszor félreértett sza­vak. Annyiféle értelemben használjuk, hogy igazi jelentésük sokszor tel­jesen eltorzul.

Manapság az egyik legjellemzőbb torzítás az, amikor a szeretetet, a szerelmet a szexualitással azonosítják. Valójában a testi egyesülés – noha a hitvesi kapcsolatnak valóban rendkívül fontos eleme – nem pótolja, csupán egyfajta módon kifejezi a szeretetet.

A másik téves értelmezés az, amikor a szerelmet romantikus ér­zelmekkel azonosítják. Nyilvánvaló, hogy a gyengéd érzelem fontos a házastársi kapcsolatban. Az sem kétséges, hogy a házasságban szükség van némi (egészséges mennyiségű) romantikára, máskülönben a hitvesi kapcsolat elszürkül és elveszti varázsát. A szeretet azonban alakul, fejlő­dik: idővel a romantikus érzelem már nem elegendő. Homokra épít, aki a házasságát múló érzésekre, érzelmekre alapozza.

Igazán szeretni annyit jelent, mint teljesen elfogadni a másik embert. A teljes elfogadás alapja tudatos döntés, amelyet természetesen érzések és érzelmek is kísérnek. De ezek csak másodlagosak. Ami igazán fontos: az elhatározás, hogy házastársadat minden körülmények közt elfogadod.

A szeretet fokozatai

Mielőtt mérlegre tennénk a hitvesi szeretetet, érdemes megismer­nünk a szeretet fokozatait. A kapcsolat előrehaladtával a szeretet is válto­zik, fejlődik. Ha szeretnéd megtudni, mennyire szeretsz, őszintén át kell gondolnod, hogyan és miért szereted a társadat.

 1. Önmagadért szereted önmagad

Minden szeretet alapja az, hogy önmagunkat helyesen szeressük és teljesen elfogadjuk. Aki nem szereti önmagát, házastársát sem tudja iga­zán szeretni.

 1. Önmagadért szereted házastársadat

Ennek a szeretetnek alapja az aranyszabály: „Szeresd embertársadat, mint önmagadat”. Házastársad voltaképpen a legközelebbi embertársad. Az ilyen szeretetet baráti szeretetnek nevezhetnénk. Tudatos döntésen alapszik, és egymás őszinte, kölcsönös elfogadása jellemzi.

 1. Önmagáért szereted házastársadat

Ez a szeretet önzetlen, és nem támaszt feltételeket. „Alaptörvényét” így fogalmazhatjuk meg: „Úgy szeresd embertársadat, ahogyan szeret­néd, hogy téged szeressenek”.

 1. Istenért szereted házastársadat

Ez az igazi szeretet: amikor jobban szereted a házastársadat, mint önmagadat. Úgy szereted, hogy Isten kegyelmével akár meghalni is kész volnál érte.

Mitől növekszik a szeretet?

A szeretet nem csupán érzés. A szeretet tettekben nyilvánul meg. Azok a házaspárok, akik között élő marad, sőt növekszik a szeretet, ke­ményen megküzdenek érte.

A házasság olyan, mint a tűz. Ha azt akarjuk, hogy a tűz jól égjen, a két hasábfát közel kell tartanunk egymáshoz, hogy mindkettő forró maradjon – de kellő távolságban ahhoz, hogy mindkettő szabadon leve- gőzhessen.

A szeretet azt jelenti, hogy két ember együtt halad a fejlődés útján. Márpedig – mint jól tudjuk – egyetlen kapcsolat sem fejlődik magától. Az előrelépésért nap mint nap meg kell dolgozni.

Hogyan szíthatjátok fel a szeretet tüzét?

Mindennap fejezzétek ki, hogy szeretitek egymást!

A szeretet apró gesztusai által a lélek mélyén rejlő szeretetenergia nyilvánul meg. Így tesztek tanúságot arról, hogy igazán szeretitek egy­mást. A szívből fakadó szeretetmegnyilvánulások szentségi jelleget hor­doznak, mert önmagatokon túli valóságot jelenítenek meg. Az alapul szolgáló, Szemtől szemben c. könyv  Függelék­ében számos konkrét ötletet találtok a szeretet kifejezésére, de egy kis találékonysággal magatok is megfogalmazhattok hasonlókat.

Fejezzétek ki egymás iránti nagyrabecsüléseteket és hálátokat!

Ne vedd természetesnek, hogy a társad olyan, amilyen. Növeld az önbecsülését: tedd szóvá, ami jó benne. Ha megdicsér, fogadd örömmel. Ne szégyelld megdicsérni őt mások (gyermekeitek, család, barátok) előtt. A rosszat úgy mondd meg neki, hogy meg ne alázd. A kritikát pedig kerüld! Ne feledd: a kritika azt az érzést kelti az emberben, hogy nem szeretik. Társad minden kedves megnyilvánulását köszönd meg. Végül pedig: minden helyzetben őrizd meg a humorérzékedet!

Törekedjetek még jobb, még őszintébb párbeszédre!

A szeretet – többek közt – őszinte párbeszéd. Ha tehát egyre job­ban akarjátok szeretni egymást, első és legfontosabb teendőtök az, hogy beszélgessetek. A nap bármely pillanatában álljatok készen arra, hogy őszintén megosszátok egymással mindazt, ami foglalkoztat. Akik szere­tik egymást, tudatosan törekszenek arra, hogy egyre jobban beszélgesse­nek. Ehhez a következőkre érdemes odafigyelni:

 • Azt hangsúlyozzátok, ami összeköt, ne azt, ami szétválaszt;
 • Mint a legjobb barátnak, teljes bizalommal mondjátok el esténként egy­másnak, mi történt veletek a nap során;
 • Ha megbántjátok egymást, minél hamarabb béküljetek ki: kérjetek bo­csánatot, vagy fejezzétek ki, hogy nincs harag;
 • Minden közös élmény összehoz: utazzatok, nyaraljatok együtt; vállal­jatok közös feladatokat; bulizzatok, táncoljatok; ünnepeljétek közösen a családi ünnepeket; beszélgessetek családi körben a gyerekekkel; imád­kozzatok együtt stb.!

Vallomások

Pannikám! Nehezen írok Neked most, amikor annyit küszködünk a testi kap­csolattal. Nagyon szeretlek, és szeretném, ha még közelebb lennénk egy­máshoz. Hosszú út áll mögöttünk.

Szívesen elmondanék Neked mindent. Néha csak azért nem beszé­lek, mert félek, hogy sírva fakadsz; vagy mert nem akarlak megbántani. Tudom, jobban kéne bíznom a jóságodban, és többször kéne megszólal­nom.

Figyelnem kell, hogy ítélkezés és kritizálás nélkül, nyitott szívvel tudjalak meghallgatni.

Szeretném, ha megújulna a házasságunk, és még jobban szeretnénk egymást.

Senki mással nem tudnám elképzelni az életemet. Te vagy az életem és a reménységem.

Szeretettel:                         Zoli

 

Zolikám! Szeretném, ha tudnád: nagyon szeretlek, és mindenért nagyon hálás vagyok Neked. Olyan jól esik, hogy annyira figyelmes vagy hozzám.

Ne haragudj, hogy néha, mikor nincs kedvem a testi együttléthez, úgy viselkedem Veled… Nagyon nehéz erről őszintén, gátlások nélkül beszélnem.

Tudom, egész lényemet fel kellene tárnom előtted.

Többet kéne beszélgetnünk mélyebb dolgokról. Fontos volna, hogy hosszan, zavartalanul tudjunk beszélgetni. A szeretet légkörében egyre őszintébben tudnánk megnyilatkozni. Olyan jó, ha az elején megcsó­kolsz, attól mindig oldottabb leszek.

Azt is szeretném, ha jobban megértenénk a Szentírást és azt, hogy mit jelent kettőnk számára.

Maradj mindig olyan figyelmes és szerető szívű, amilyen vagy! Szeretlek!

Panni

Kérdések

Az alábbi kérdések tükröt tartanak elétek. Átgondolt, leírt válaszai­tok alapján hiteles képet alkothattok házasságotok jelenlegi állapotáról.

 • Milyen fokú szeretettel szeretjük egymást?
 • Szívből meg szoktam hallgatni a házastársamat? Tudom, mire van szüksége? Beszéljünk ezekről!
 • Tudja a társam, hogy mire van szükségem?
 • Teljesen megbízom benne?
 • Istenért szeretem a házastársamat?
 • Hogyan kellene kimutatnom hitvesem felé, hogy szeretem? Milyen jelekre, gesztusokra vágyik?
 • Hogyan erősíthetnénk a hitvesi szeretetet?

Házi feladat:

Külön-külön írjatok listát arról, hogy mit szerettek a házastársatokban, miben látjátok őt nagynak!

Majd osszátok meg egymással gondolataitokat!

Záróima: https://szentkelemenbuk.hu/ima/pio-atya-esti-imaja/

Vélemény, hozzászólás?