1. Kettesben

Kezdő ima: válasszatok egyet az alábbi imákból –  http://www.magyarszentektemploma.hu/090_tade_tisztelete/napi_ima.html

Az együtt járás idején könnyű volt leülni és beszélgetni. Oly természetesnek tűnt. Egész addigi életeteket elmesélhettétek. Azelőtt külön utakon jártatok. Volt miről beszélni: tervekről, vágyakról, bármiről.

Felejthetetlen, csodálatos pillanatok voltak.

Ma, sokévi házasság után már sokkal nehezebb leülni beszélgetni. Tényleg: mikor beszélgettetek legutóbb hosszan, mélyen, őszintén?

Tény, hogy a házasságban szinte minden probléma, konfliktus – vagyis végső soron a házasság boldogtalansága – a férj és a feleség közötti mély, személyes párbeszéd hiányára vezethető vissza.

Átéltetek-e ilyesmit?

Meggyőződésem, hogy a házasok nem attól lesznek boldogok, ha ma­gasröptű elméleteket hallanak a kommunikációról, a párbeszéd fontos­ságáról.

A házasoknak olyan alkalomra van szükségük, amikor meghitt légkör­ben, zavartalanul, őszintén beszélgethetnek egymással.

Ez a meggyőződés indított arra – ma már több mint négy évtizede –, hogy létrehozzam és elindítsam a Marriage Encounter programot.

Hitvesi párbeszéd

A házasságban ezernyi mód és lehetőség kínálkozik a kapcsolatte­remtésre, az első és legfontosabb azonban a párbeszéd.

Mi is a hitvesi párbeszéd?

Szerető légkörben történő beszélgetés férj és feleség között, melynek fő célja egymás figyelmes meghallgatása. A hatékony párbeszéd kulcsa a figyelmes meghallgatás. Akik nem tudják egymást figyelmesen meghallgatni, legfeljebb társalognak, vagy megvitatnak valamit, de nem jön létre köz­tük igazi őszinte beszélgetés. Meghallgatás nélkül éppoly elképzelhetet­len az őszinte beszélgetés, mint szeretet nélkül a házasság.

A kérdés csak az, hogy hogyan lehet valakit igazán jól meghallgatni. Ebből a szempontból igen mély értelmű a meghallgatást jelentő kínai írás­jel. A kínaiak a meghallgatás fogalmát összetett jellel jelölik, amely a fül, az ész, a kitartás, a szem, a szív és a drágakő jeleiből áll.

Vagyis:

meghallgatni – füllel: minden szóra külön odafigyelni;

meghallgatni – értelemmel: alázattal törekedni a másik megértésére;

meghallgatni – szemmel: tudatosan érzékelni az arckifejezést, a testbe­szédet;

meghallgatni – szívvel: mindent igazi szeretettel fogadni.

A másik ember meghallása, megértése, érzékelése és szerető elfoga­dása így lesz maradandó, időtálló érték, akár a drágakő.

Ilyen odaadó, figyelmes meghallgatásra vágyik mindenki. Ha ez köl­csönös, akkor a hitvesi párbeszéd valóban hatékony és gyümölcsöző.

Kettesben töltött idő

A beszélgetéshez idő kell. Ha komolyan, őszintén szeretnétek be­szélgetni, időt kell szánnotok az együttlétre.

Mit jelent a kettesben töltött idő?

Egymásnak ajándékozott perceket, amikor nem vitatkoztok, nem kritizáljátok egymást, nem elvárásokat fogalmaztok meg, nem a napi teendőket beszélitek meg, hanem egyszerűen, nyitott szívvel meghall­gatjátok egymást. Zavartalan, nyugodt együttlétet, igazi találkozást. El­vonulást kettesben.

Az elvonulás nagyon fontos. Olyan helyet keressetek, ahol senki sem zavar, ahol el tudjátok engedni magatokat, és oda tudtok figyelni a má­sikra. Szép és felemelő együttlétre alkalmas helyet, ahol egymás mellé ülhettek, megfoghatjátok egymás kezét, és egymás szemébe nézve be­szélgethettek.

Lényeges, hogy a kettesben töltött időt mindketten fontosnak érez­zétek. Ha valóban rászánjátok az időt, nagyon sokat fog jelenteni. Az, hogy „nincs időm/időnk”, gyenge kifogás, amely mögött mélyebb ok húzódik meg. Nagyon jól tudod: ha valami igazán fontos, arra mindig van időd. Egyébként a nap mindenkinek huszonnégy órából áll; kérdés, hogy mivel töltöd, és mennyi jut belőle a házastársadnak.

Házas lelkigondozói tapasztalataim alapján azt javaslom, hogy rend­szeresen beszélgessetek: naponta, hetente vagy havonta, igény és kö­zös megegyezés szerint. De mindig vegyétek komolyan! Olyan időpontot válasszatok, ami mindkettőtöknek a legjobban megfelel. Vannak házas­párok, akik kora reggel ülnek le beszélgetni, vannak, akik este. Egyesek sétálni vagy vacsorázni mennek. Mások az imádsággal kötik össze a be­szélgetést.

Minden házaspárnak saját igényei és körülményei szerint kell meg­találnia a beszélgetésre alkalmas időt. De meg kell találnotok! Másként nem léphettek előre sem az egyéni, sem a közös boldogság felé.

Gondoljátok át az együtt töltött időt! Jobban is fel lehetne használni? Hogyan? Mikor?

Miért ne lehetne már MA?

„Eljött a mi időnk”

Ha mindketten elolvastátok, végig gondoltátok és írásban megválaszoltátok az elmúlt hat alkalom kérdéseit, keressetek egy csendes helyet – ott­hon vagy a szabadban –, ahol zavartalanul tudtok beszélgetni!

Mi legyen a beszélgetés menete?

  1. Kezdjétek rövid imával, énekkel, vagy egyszerűen egy öleléssel, csókkal!
  2. Cseréljetek füzetet!
  3. Olvassátok végig egymás válaszait! Ne csak ésszel, szívvel is olvassá­tok, amit az elmúlt hat alkalom kérdéseivel kapcsolatban megfogalmaztatok!
  4. Beszéljétek meg, mi érintett meg leginkább! Ne vitázzatok, ne veszeked­jetek, ne ítélkezzetek, ne adjatok egymásnak tanácsokat, utasításokat!
  5. Köszönjetek meg egymásnak valami konkrét dolgot őszintén, szeretet­tel!
  6. Adjatok hálát Istennek, ha mindketten szeretnétek!
  7. Határozzátok el, hogy a második hetet (hét alkalomból álló szakaszt) is elkezditek, és újult lelkesedés­sel, reménységgel végig is csináljátok!
  8. Ünnepeljétek meg az első hét befejezését kedvetek szerint!

 

Házi feladat: Írjatok egymásnak levelet e beszélgetés élményeiről, és hogy miért fontos ez számotokra a jövőben is!

 

Záróima: válasszatok egy másikat az alábbi imákból –  http://www.magyarszentektemploma.hu/090_tade_tisztelete/napi_ima.html

Vélemény, hozzászólás?