10. Értékrend

Kezdő ima: https://ujember.hu/szent-pal-segitsegul-hivasa/

Irányadó értékek

Pszichológusok egybehangzó megállapítása szerint lényünk legmé­lyén számtalan titokzatos erő, rejtett energia működik, amelyek nagyban befolyásolják a magatartásunkat. Ilyen belső energiaforrást jelent az ér­tékrendünk is, amely egész viselkedésünkre rányomja bélyegét.

Az emberek többsége sohasem gondolja át, milyen értékek vonzá­sában él, vagy egyáltalán van-e olyasmi, amit értéknek tekint az életben. Pedig akár megfogalmazzák, akár nem, értékrendjük mélyen bennük él, és alakítja gondolataikat, érzelmeiket, véleményüket, viselkedésüket.

Életvitelünk szempontjából meghatározó, mit tartunk értéknek, mit tekintünk fontosnak. Ezen múlik, hogyan gondolkozunk olyan kérdé­sekről, mint társadalmi helyzet, hírnév, pénz, szexualitás, férfi és női szerep, elvek, vallás, társadalmi problémák, politika, igazságosság, nyi­tottság, barátok, gyermeknevelés, munka és pihenés. Ha irányadó érté­keinket tudatosítjuk, kisebb-nagyobb döntéseinket is megkönnyítjük.

Életünk minden napján számos döntést kell hoznunk. Vannak je­lentéktelen kérdések, például: „Ezt a könyvet kezdjem olvasni, vagy amazt?” De vannak jóval súlyosabbak is, például: „Vállaljak másod­állást több pénzért, vagy töltsek több időt otthon a családdal?”, „Elváljak, vagy ne?”

A fenti kérdésekre kétféle válasz lehetséges. Más helyzetekben há­rom-négyféle lehetőség is kínálkozik. Itt még nehezebb a választás.

Az ember akkor tud megfelelően rangsorolni és jól dönteni, ha tudja, mit tart igazán értékesnek, fontosnak. Sohasem mondhatjuk, hogy most már életünk minden irányadó értékével tisztában vagyunk: az értékek feltárá­sa véget nem érő folyamat.

Tudod, milyen értékek határozzák meg az életedet?

Erkölcsi értékek

Sokféle értéket sorolhatnánk fel, de a legkiemelkedőbbek mindig is az erkölcsi értékek voltak. Ez különösen igaz mai anyagias világunkban.

Az erkölcsi érték mindig személyhez kötődik. Csak az embernél je­lenik meg. Csak az ember tud szeretni és gyűlölni, örülni és szomorkodni. Az ember lénye nagyságrendekkel fontosabb annál, mit tesz vagy mit nem tesz.

Erkölcsi értékekről tesz tanúbizonyságot az az ember, akiből egy­szerűség, nagylelkűség, igazságszeretet, jóság, igazságosság, őszinteség, béke, öröm, bölcsesség, bátorság, önmérséklet és szeretet sugárzik.

Vajon az erkölcsi értékek velünk születnek? Távolról sem! Csak ak­kor bontakoznak ki, ha tudatosan alávetjük magunkat ezen igaz értékek­nek. Amíg vakon átgázolunk az erkölcsi értékeken, vagy szándékosan megtagadjuk az igaz értékeket, addig látszatértékekhez, hamis célokhoz ragaszkodunk, és távol állunk az erkölcsi jótól. Amíg csak az számít, hogy valami jó-e nekem, nem lehetek erkölcsileg jó. Az erkölcsi érték sok­kal fontosabb, mint az, hogy valami kellemes vagy jó-e nekem.

Az erkölcsi értékekre akkor nyílik meg a szemed, amikor ráeszmélsz, hogy vannak dolgok az életben, amik önmagukban fontosak: szépek, jók, igazak. Sokszor talán észre sem veszed őket. Engedd, hogy törvényük formáljon!

Az erkölcsi értékeket akkor ismered meg igazán, amikor túl tudsz lépni az önös szemléletmódon, hogy mire jó ez nekem. Amikor nyitott lé­lekkel rá tudsz hagyatkozni az önmagában fontosra, az igazra, a jóra, a szépre: akkor születnek meg benned az erkölcsi értékek.

Az erkölcsös ember tisztelettudó. A tisztelettudás az erkölcsi élet szülőanyja. Felnyitja a lélek szemeit, és megláttatja az értékeket. Akiből hiányzik a tisztelet, bezárkózik. Mivel rövidlátó, nem veszi észre az ér­tékeket. A világ is eltakarja előle szépségét. A tisztelettudás az erkölcsös élet és az erkölcsi értékek alapköve. Tiszteld önmagad, és tisztelni fogod a környezetedet: hitvesedet, gyermekeidet, családodat, tágabb közössé­gedet. Ha tiszteled önmagad, hitványság helyett jóságra lelsz magadban. Meglátod magadban az értéket!

Tényleges értékek az életedben

Nem biztos, hogy életedben valóban azok az értékek érvényesülnek, mint gondolod. Az értékeket könnyű összetéveszteni az eszményekkel. Az eszmények valóban befolyásolnak és segíthetnek az igaz értékek felé, de nem azonosak az életünket ténylegesen meghatározó értékekkel. Csak utalnak rájuk.

Tényleges értékrendedre utal az is, hogy mit tartasz igazán fontos­nak az életben. Ha érdekel, valójában milyen értékek határozzák meg az életedet, legegyszerűbb, ha megfigyeled, mire fordítod a legtöbb

– időt,

– pénzt,

– energiát,

– és mi az, amiért hajlandó vagy kockáztatni.

Tényleges értékeidet elsősorban e négy szempont segítségével hatá­rozhatod meg. Amire nem sajnálsz időt, pénzt, energiát, amiért kockáz­tatni mersz – az fontos számodra igazán.

Elképzelhető például, hogy a házasságot tartod életed legfőbb ér­tékének – míg csak rá nem jössz, mennyivel több időt, pénzt, energiát szánsz társadalmi tevékenységre, apostolkodásra, ivásra vagy játékra, mint a házastársadra.

Szeretnéd megtudni, valójában milyen értékek érvényesülnek az életedben? Olvasd el a vallomásokat, és válaszolj írásban a kérdésekre! Fordulópontot jelenthet az életedben!

Vallomások

Péter: Akkor dolgozom a legtöbbet és a leghatékonyabban, amikor üzleti úton vagyok. Tárgyalásokra, beszámolókra a repülőn tudok legjobban készülni. A szállodában késő éjszakáig szoktam dolgozni – ez otthon sohasem fordul elő. Valamit valamiért. A cég is tesz értem. Jó helyen fizetnek szállást – ami persze jólesik a hiúságomnak –, én meg cseré­be százhuszonöt százalékot teljesítek. Otthon miután hazaérek, fél órát szoktunk beszélgetni Ritával, meg valamennyit késő este. Számomra fontosabb a kapcsolatunk, a házasságunk, mint a munka. De mikor el­utazom, szeretek kitenni magamért meg a cégért.

Pénzzel legszívesebben olyanokat támogatok, akik egészen konkrét, kézzelfogható módon segítik a rászorulókat. Jó érzés adni, és tudni, hogy szükség van ránk.

Nem szeretek kockáztatni, de pár éve megpróbáltam tőzsdézni a megtakarított pénzünkkel, hogy finanszírozni tudjuk öt fiunk egyetemi tanulmányait. Nagyon fontos számomra a jövőjük meg hogy ne kelljen nélkülözniük. Egyébként mind az öten elvégezték az egyetemet annak ellenére, hogy egy csomó pénzt elvesztettem a tőzsdén.

Hogy mindez milyen értékrendet tükröz? Szükségem van rá, hogy kapjak, és szeretek adni. Fontos számomra a házasság, a család. Szeretek Ritával kiruccanni, ha lehet, minél olcsóbban.

Rita: Legfontosabb számomra Isten, aztán Péter, a család, a barátok, végül az anyagiak. Az, hogy ezzel így tisztában vagyok, belső békével tölt el, és sokszor segít a döntéseimben.

A gyerekek csak a férjem után következnek; tudom, hogy ez így he­lyes, és ez nagyon jó érzés. Első, amire ő vágyik, aztán jönnek a gyerekek.

Kettőnk kapcsolata mindent megelőz.

Többször előfordult, hogy hétvégén teniszezni hívtak az asszonyok. Mondtam nekik, hogy szívesebben vagyok otthon a férjemmel, és annyi­ra örültem, hogy így rangsorolok.

Kérdések

  • Mi a legfontosabb számomra az életben? A legbecsesebbre gondolj!
  • Konkrétan milyen erkölcsi értékek jellemzőek rám? Sorold fel!
  • Mivel töltöm legszívesebben az időt? Őszintén!
  • Mi az, amire nem sajnálom a pénzt? Mennyit?
  • Miért vállalom a legnagyobb kockázatot? Jól van ez így?

 

Házi feladat: Írjatok egy-egy tizes listát fontossági sorrendben a számotokra értékes dolgokról, majd beszélgessetek róla egymással! Örüljetek a hasonlóságoknak, és ne ijedjetek meg a különbözőségektől!

 

Záróima: „A reménység Istene töltsön el titeket a hit teljes örömével és békéjével, hogy a remény bőségben legyen bennetek a Szentlélek erejéből!” (Róm 15, 13)

Vélemény, hozzászólás?